Het 4-cijferige numerings-systeem is het meest gebruikte ter wereld. Het is een zeer uitgebreid systeem dat het vluchtpatroon van een Disc Golf frisbee weergeeft.
Er zijn 4 variabelen die het vluchtpatroon van een Disc Golf frisbee beschrijven: Speed, Glide, Turn, and Fade. Hieronder lichten we ze toe:

Wat is Disc Golf

De waardering speed wordt gegeven op een schaal van 1 tot 13. Het is de meest belangrijke waardering omdat de overige 3 ervan afhangen. Het is echter ook de waardering waar de meeste misvattingen over bestaan. Veel mensen denken dat het eenvoudigweg de snelheid is waarop de disc vliegt. Dat is welliswaar een logische gedachte, maar helaas onjuist. Het is namelijk de minimale snelheid waarop je de disc moet gooien om ervoor te zorgen dat de overige eigenschappen van de disc goed tot hun recht komen. Hoe hoger het nummer, des te harder moet je de disc kunnen gooien.

Hoe verleidelijk het ook is om een snelle disc te kopen, als beginner heb je niet veel aan een disc met een speed hoger dan 9. Want hoe harder je gaat proberen te gooien, des te meer afwijking je zult krijgen in je worp. Daardoor verlies je controle over de disc bij die hoge snelheden.

De speed waardering geeft ook aan of de disc een putter, mid range disc, fairway driver of distance driver is. Putters hebben een speed rating van 1-3. Mid range discs hebben een speed van 4-5. Fairway drivers hebben een waardering van 6 tot 8 en alles waarderingen daarboven (9 tot 13) zijn distance drivers.

Zoals eerder gezegd, de overige 3 waarderingen zijn afhankelijk van de speed van de disc. Dit betekent dat de disc niet zal vliegen zoals hij is ontworpen als je hem niet op die snelheid gooit. De disc zal meer overstabiel zijn. De waarderingen Turn en Fade geven de stabiliteit van de disc aan. Daarop komen we hieronder terug.

We merken ook op dat sommige producenten de speed 14 hebben geintroduceerd. Er is geen twijfel over het feit dat marketing overwegingen hier de grootste rol in spelen. De producent speelt in op het misverstand dat bij meer speed de snelheid van de disc beter zou zijn, en hoopt dat je denkt dat hij de snelste disc ter wereld maakt. Maar laat je niet foppen: een speed 14 disc van de ene producent heeft namelijk exact de dimensies die een disc van een andere fabrikant met speed 13 heeft.

Om de term Speed goed te begrijpen, raden we de onderstaande video aan. Om de beste Disc Golf Driver te selecteren, kijk naar de 2de video.

De Glide waardering is de minst invloedrijke van de 4. Hij is ook het eenvoudigst te begrijpen. Discs worden gewaardeerd van 1 tot 7. De meeste discs echter hebben een Glide van 3 tot 6. De Glide geeft aan hoeveel de disc glijdt op de lucht. In vakterminologie heet dat ‘Float’. Hoe hoger het Glide nummer, des te hoger de Float.

 

De derde waardering is de Turn, ook wel eens Hoge Snelheid Stabiliteit (HSS) genoemd of Hoge Snelheid Turn (High Speed Turn). Turn geeft de hoeveelheid curve aan die de disc heeft direct nadat hij je hand verlaat. Het is afhankelijk van hoe je de disc gooit (met een Backhand (BH), Forehand (FH)). Als je linkshandig bent is alles namelijk precies andersom. Linkshandige Backhand wordt afgekort met LHBH en linkshandige forehand wordt aangeduid met LHFH. Bij rechthandigen noemen we het eenvoudigweg BH en FH. Als je een BH of een LHFH gooit, dan zal de Turn de disc naar rechts af laten buigen. Bij een RHBH of een FH buigt de disc naar links.
Turn wordt gewaardeerd van +1 naar -5, maar de meeste discs vallen in de 0 tot -3 range. De Turn geeft aan of een disc overstabiel, Stabiel of juist Onderstabiel is.

Bij het gooien van een BH (rechtshandig wel te verstaan) geeft een +1 aan dat een disc direct naar links zal willen (overstabiel). 0 betekent dat een disc rechtdoor zal vliegen (stabiel is). Een negatief nummer geeft aan dat de disc onderstabiel is, dus naar rechts zal willen vliegen. Hoe negatiever het nummer, des te onderstabieler is de disc. We noemen dit “turning the disc over”. Een disc met een turn rating van -3 sneller zal sneller omslaan naar rechts dan een disc met een rating van -1.

Onderstabiele discs zijn fantastisch voor beginnende spelers. In de handen van een ervaren speler zal een onderstabiele disc eerder omslaan, terwijl hij in de handen van een beginnende Disc Golfer veel vlakker zal vliegen. Ervaren speler hebben daarom de voorkeur voor wat zwaardere discs. Die hebben meer snelheid en spin nodig om om te slaan.

Als beginnende speler wordt je vaak aangeraden om met een lichtere schijf te beginnen. De reden hiervoor is dat je een lichtere schijf wel zal kunnen doen omslaan, omdat deze minder spin nodig heeft om te doen wat hij belooft. Je zult echter als beginner naar onze mening meer baat hebben bij een iets zwaardere schijf, maar dan onderstabiel. Je zult daar namelijk langer plezier van hebben. Hoe zwaarder je hem neemt, hoe moeilijker het is om er mee te leren gooien. Maar tegelijkertijd: hoe langer je er plezier van zult hebben.

De vierde en laatste rating is de Fade, ook wel lage Snelheid Stabiliteit genoemd (LSS). Vergelijkbaar met de turn, maar nu gaat het niet om het begin van de vlucht maar om het einde ervan (als de snelheid daalt).

De richting van de Fade is – net als de Turn – afhankelijk van de manier waarop je de disc gooit. Hij werkt in tegengestelde richting dan de Turn. Aan het einde van de vlucht remt de disc af en komt de disc dus terug. Het getal van de Fade geeft aan in welke mate de disc de neiging daartoe heeft. 0 geeft aan dat de disc rustig en vlak neer wil komen (tenzij niet te hoog geworpen), terwijl 6 aangeeft dat hij hevig wil ‘hoeken’.

Neem bijvoorbeeld een disc met de getallen 8, 4, -2, 3. Deze disc betreft een fairway driver met een aardige hoeveelheid Glide. De Turn van -2 en de Fade van 3 betekent dat (uitgaande van een Rechtshandige Backhand worp) de disc een zogenaamde S curve wil beschrijven. Naar rechts wanneer hij je hand verlaat, maar aan het einde van de vlucht komt hij terug naar links. Omdat de Fade iets hoger is dan de Turn zal deze disc iets links van je doel neerkomen.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de frisbeesporten: we helpen je graag met informatie. Bel of mail het www.frisbeewinkel.nl team.